Διοικητικό Συμβούλιο

Δ.Σ.
Τρίτη, 04.14.2020, 02:03am
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

Πρόεδρος: Πανταζή Ευγενία  
Αντιπρόεδροι: Δρακόπουλος Βασίλειος, Κωνσταντινίδης Θεόδωρος 
Γενικός Γραμματέας: Νταβέλος Αθανάσιος 
Ταμίας: Γαβριλάκης Εμμανουήλ – Σιμιτζής Αθανάσιος (εναλλάξ από ένα έτος) 
Μέλη: Ταντής Ηλίας, Σιμιτζής Αθανάσιος – Γαβριλάκης Εμμανουήλ (εναλλάξ από ένα έτος)