Διοικητικό Συμβούλιο

Δ.Σ.
Τρίτη, 06.01.2010, 02:03am
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              ΕΥΓ. ΠΑΝΤΑΖΗ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΘ. ΝΤΑΒΕΛΟΣ
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΗΛ. ΤΑΝΤΗΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΑΘ. ΣΙΜΙΤΖΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                    ΕΜ. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ:                     ΘΕΟΔ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ:                     ΒΑΣ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣTριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (άρθρο 12 του καταστατικού):

Πρόεδρος:  Θανασιάς Ευθύμιος
Μέλος:        Χριστοπούλου Θεοδώρα 
Μέλος:
       Παπαγιαννάκης Γεώργιος