Επιστημονικές Δραστηριότητες » Διεθνή Συνέδρια - Εκδηλώσεις

XX World Congress on Safety and Health at Work 2014
Πέπμτη, 07.24.2014, 12:15am

Sharing a vision for sustainable prevention

SUMMER SCHOOL
Δευτέρα, 07.07.2014, 12:10am
 

Occupational and environmental determinants of disease: multidisciplinary approach as a key for prevention
5th Edition

September 1-5, 2014
Brescia, Italy