Νομοθεσία

 
Ελάχιστο απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό στους χώρους εργασίας
Παρασκευή, 02.28.2014, 10:47pm

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ
Δευτέρα, 04.17.2017, 02:18am
 
Κωδικας νόμων υγείας και ασφάλειας στην εργασία
Κύριακη, 03.31.2013, 08:07pm

Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας
Κύριακη, 03.31.2013, 08:06pm

Πρακτική άσκηση των ειδικευομένων γιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας
Κύριακη, 03.31.2013, 07:52pm

Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων
Κύριακη, 03.31.2013, 07:50pm

Εφαρμογή του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
Κύριακη, 03.31.2013, 07:49pm

Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών
Σάβατο, 05.05.2012, 12:27pm


Κατεβάστε το νέο εθνικό κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών - Π.Δ. 41/19/4/2012

www.iatrikiergasias.gr/upload/file/fek-91-2012.pdf
ΦΕΚ 545 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ
Δευτέρα, 03.12.2012, 01:42am

Ν 3996 / 2011 Αναμόρφωση ΣΕΠΕ
Κύριακη, 11.27.2011, 04:23pm
ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Παρασκευή, 05.28.2010, 12:15pm
  » ΚΩΔΙΚΑΣ