Επικοινωνία » ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ

Επιστολή κ. Δημοβασίλη για την κατάσταση της ειδικότητας στην Αργολίδα
Δευτέρα, 08.30.2010, 01:24pm
ΚΑΤΑΓΓΕΛIA ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Τρίτη, 06.29.2010, 11:27pm
 

Προς τον Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ κο Μιχάλη Χάλαρη

Κοιν/ση προς ενέργεια Πανελλήνιος Ιατρικός ΣύλλογοςΚαταγγέλλουμε ότι υπηρετούντες στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υγειονομικοί Επιθεωρητές απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, δηλαδή νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κλπ, κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων τους σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, απαιτούν να ελέγξουν  το περιεχόμενο των ιατρικών φακέλων εργαζομένων, ανοίγουν αυτούς και ακολούθως  εκφράζουν άποψη περί της πληρότητας αυτών και της ορθής κρίσης του ιατρού εργασίας για την καταλληλότητα του εργαζομένου από άποψη υγείας. Πρόσφατα μη ιατρός, τεχνολόγος υγειονομική επιθεωρήτρια, επέβαλε κυρώσεις σε επιχείρηση, ισχυριζόμενη ότι ο ιατρός είχε ελλιπή δεδομένα στους ιατρικούς φακέλους.

 

Σημειώνεται μάλιστα ότι τέτοια γεγονότα έχουν συμβεί  χωρίς ο ιατρός εργασίας να είναι παρόν, ενώ το πρόγραμμα επισκέψεων των ασκούντων καθήκοντα ιατρού εργασίας γνωστοποιείται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Είναι προφανές ότι η πρακτική αυτή είναι ποινικά κολάσιμη και ηθικά απαράδεκτη. Ειδικότερα, η διάνοιξη των ιατρικών αρχείων που τηρεί ο ιατρός εργασίας και η πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους εργαζομένων συνιστά ωμή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου και παραβίαση ατομικών δεδομένων. Η έκφραση άποψης περί της πληρότητας των ιατρικών φακέλων και των περιλαμβανομένων σε αυτούς δεδομένων, καθώς και η αμφισβήτηση της ορθής κρίσης των υπεύθυνων για την άσκηση της ιατρικής της εργασίας ιατρών, από τεχνολόγους παραϊατρικών επαγγελμάτων, συνιστά αντιποίηση ιατρικής ιδιοτητας και προσβολή της προσωπικότητας των θιγόμενων ιατρών.

Για την σύνταξη των ιατρικών φακέλων και την εκτίμηση της καταλληλότητας των εργαζομένων προς εργασία, δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία συγκεκριμένα πρότυπα ή διατάξεις, οι ιατροί εργασίας λειτουργούν με βάση τους κανόνες της επιστήμης στην οποία έχουν ειδικευτεί και της καλής πρακτικής, που ακολουθείται διεθνώς. Η πραγματοποίηση ελέγχου για την καλή άσκηση της ιατρικής της εργασίας από τους εντεταλμένους ιατρούς εργασίας , δεν μπορεί να γίνεται από μη ιατρούς εργασίας και πολύ περισσότερο από τεχνολόγους παραϊατρικών επαγγελμάτων. Οι τελευταίοι με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες τους,  οφείλουν να περιορίζονται στην άσκηση ελέγχου τήρησης των συνθηκών υγιεινής στις επιχειρήσεις, στην επιβεβαίωση της ύπαρξης βεβαιώσεων καταλληλότητας προς εργασία για κάθε εργαζόμενο και στην ύπαρξη ιατρικού αρχείου, χωρίς πρόσβαση σε αυτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση διαπράττουν παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση  εξουσίας.

Η ως άνω συμπεριφορά κρατικών λειτουργών έρχεται σε ευθεία αντίθεση με βασική αρχή του αξιακού συστήματος, που διέπει όλη τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία η αξιολόγηση πράξεων πρέπει να γίνεται από λειτουργούς που κατά τεκμήριο διαθέτουν κατάλληλα προσόντα και επί αξιολογήσεως ατόμων, προσόντα μείζονα του κρινομένου.

Σε περίπτωση που η Επιθεώρηση Εργασίας εξετάζει τυχόν  ένσταση κάποιου εργαζομένου, περί της ορθής εκτίμησης της καταλληλότητας του προς εργασία από τον ιατρό εργασίας της επιχείρησης, θα μπορούσε να ορίσει εμπειρογνώμονα ιατρό εργασίας υγειονομικό επιθεωρητή ή ορκωτό, ο οποίος να γνωμοδοτήσει δευτεροβαθμίως αφού εξετάσει τον  ιατρικό φάκελο, παρουσία του ιατρού εργασίας που συνέταξε αυτόν  και ακολούθως τον εργαζόμενο. Ασφαλώς με εισαγγελική εντολή είναι δυνατό να επιτραπεί η πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες από διορισμένο εμπειρογνώμονα ιατρό εργασίας όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή επιβάλλεται για την απόδοση ευθυνών σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου.

Είναι προφανές ότι τέτοιες ενέργειες, πέρα από την ποινική διάσταση και τις προφανείς ποινικές συνέπειες, πλήττουν την απαραίτητη για την προαγωγή της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία,  συνεργασία μεταξύ της Επιθεώρησης Εργασίας και των ιατρών εργασίας. Επίσης η καταρράκωση του απορρήτου από δημόσιους λειτουργούς υπονομεύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων στο θεσμό της ιατρικής της εργασίας και συμβάλλει στην αποχή τους από τα προγράμματα επίβλεψης της υγείας στο χώρο εργασίας.

Ζητούμε από την ηγεσία του ΣΕΠΕ να σταματήσουν τέτοιες αυθαίρετες ενέργειες και να προβεί σε πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους έχουν αυθαιρετήσει.

 Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που κοινοποιείται το παρόν, γνωστοποιείται η παραβίαση του ιατρικού απορρήτου, η αντιποίηση ιατρικής ιδιότητας και η προσβολή της επιστημονικής επάρκειας ειδικών ιατρών από τεχνολόγους κρατικούς λειτουργούς και ζητείται η απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πρακτικών και η λήψη κάθε νόμιμου για την προστασία των ιατρών μέτρου.


Εμμανουήλ  Βελονάκης