Νέα - Ανακοινώσεις

Πεπραγμένα ΣΕΠΕ 2011 - Εκθεση
Σάβατο, 04.14.2012, 03:02pm
Προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος για το άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου περί Σ.ΕΠ.Ε.
Δευτέρα, 06.27.2011, 01:59am

Αθήνα,  22.06.2011

Αριθμός πρωτ. 151

 

 

 

Προς

Υπουργό κ. Γ. Κουτρουμάνη

Υπουργείο Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης

Αθήνα

 

Θέμα:   Προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος

            για το άρθρο 29 του Σχεδίου Νόμου περί Σ.ΕΠ.Ε.

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Διαπιστώνουμε ότι στο άρθρο 29 του προσχεδίου Νόμου περί Σ.ΕΠ.Ε., που κατατέθηκε στη Βουλή δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της Ε.Ε.Ι.Ε.Π., οι οποίες σας εστάλησαν  με την επιστολή μας με αρ. πρωτ. 150Α στις 17.03.2011. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει σε Αιτιολογική Εκθεση Νόμου η φράση: «Σε αυτό συντέλεσαν οι αλλεπάλληλες και αντιφατικές νομοθετικές ρυθμίσεις... καθώς και κάποιες συντεχνιακές πρακτικές, προωθούσες  συμφέροντα μιας ηχηρής μειοψηφίας εις βάρος του εργασιακού περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε».

Είναι προσβλητική όχι μόνο γιατί απευθύνεται σε γιατρούς εργασίας, αλλά και γιατί προσβάλλει τη συνολική  και  διαχρονική  προσπάθεια   της   Ε.Ε.Ι.Ε.Π. –πέρα από συντεχνιακά συμφέροντα, τα οποία είναι άγνωστες έννοιες στη λογική μας και στις προτάσεις μας– για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας και ασφάλειας της εργασίας, από ειδικούς βέβαια επιστήμονες και όχι από ανειδίκευτους αυτοδίδακτους μάγους και κερδοσκοπικές επιχειρηματικές εταιρείες.

Επικαλείται η αιτιολογική έκθεση την ανάγκη ύπαρξης 300-1000 Ειδικών Ιατρών Εργασίας. Η Ε.Ε.Ι.Ε.Π. έχει δημοσιεύσει μελέτη στην οποία γίνεται σαφές πως οι ανάγκες των επιχειρήσεων της χώρας μας που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους είναι 300 Ειδικοί Ιατροί Εργασίας (πιθανόν 100 επιπλέον για τις μικρές επιχειρήσεις με καρκινογόνους παράγοντες και για τη στελέχωση των φορέων που ασχολούνται με την υγεία και ασφάλεια). Σήμερα ο αριθμός των Ειδικών Ιατρών Εργασίας είναι 120 και υπολείπεται, σαφέστατα όμως σε μικρό αριθμό από αυτόν που περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση. Βέβαια στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκκρεμούν 494 αιτήσεις γιατρών «προς απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» από το 2004 και 7 χρόνια μετά δεν δόθηκε η δυνατότητα σε κανέναν να ειδικευθεί. Είναι επομένως σαφές ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην Πολιτεία, δεδομένου και του ισχνού αριθμού οργανικών θέσεων ειδικευόμενων.

Επίσης την αιτιολογική έκθεση διατυπώνονται «προθέσεις για άρση υφιστάμενων ασαφειών που υπάρχουν στην άσκηση της Ιατρικής της Εργασίας καθώς και προθέσεις για αποσαφήνιση του κύκλου των ιατρών που έχουν δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας».

Χαρακτηριστικό των αντικρουόμενων προθέσεων είναι σαφές στην αιτιολογική σας έκθεση όπου αναφέρεται: «οι προηγούμενοι νομοθέτες φαίνεται να αναγνώρισαν την αδυναμία κάλυψης των αναγκών θεσπίζοντας την δυνατότητα άσκησης καθηκόντων ιατρών εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων με διάφορα κριτήρια, κυρίως αυτό της αποδεδειγμένης εμπειρίας». Μια Ιατρική ειδικότητα δεν ασκείται σύμφωνα με την αποδεδειγμένη εμπειρία αλλά σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία «περί ειδίκευσης Ιατρών». Π.χ άν ένας Χειρουργός εργαζόταν τα καλοκαίρια σε παιδικές κατασκηνώσεις σημαίνει ότι μπορεί το χειμώνα να «ασκήσει καθήκοντα παιδιάτρου»; Ακούσαμε από επίσημα χείλη ότι «αυτή η ρύθμιση γίνεται στα πλαίσια της απελευθέρωσης του Ιατρικού επαγγέλματος». Δηλαδή καταργείται η εξειδίκευση εγγένει στην Ιατρική; Δηλαδή εφόσον ο Γυναικολόγος μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, θα μπορεί και ο Ιατρός Εργασίας να ασκήσει καθήκοντα Γυναικολόγου; Αν συμβαίνει αυτό για όλες τις Ιατρικές ειδικότητες να καταγραφεί στο Νόμο και εμείς θα σεβαστούμε το Νόμο αυτό. Αν όμως συμβαίνει μόνο για την Ιατρική ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας είναι παράνομο και αντισυνταγματικό και φυσικά δείχνει α&a

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέπμτη, 05.19.2011, 04:06pm
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

    
Σχολιασμοί του άρθρου 29 του νομοσχεδίου για το ΣΕΠΕ
Πέπμτη, 03.31.2011, 01:56am
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας.
Πρόεδρος του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΙΕΠ
www.iatrikiergasias.gr/upload/file/SxolioStoSxedioNomouPeriSEPE.pdf


 Ε. Πανταζή, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Ά Αντιπροεδρος ΕΕΙΕΠ
www.iatrikiergasias.gr/upload/file/pantazi.doc


Πολυχρονάκης Ιωάννης,  Θανασιάς Ευθύμιος, ειδικευόμενοι Ιατροί Εργασίας
www.iatrikiergasias.gr/upload/file/paremvasi%20final.pdf

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΑ
Σάβατο, 03.19.2011, 10:34am

Λόγω έλλειψης ιατρών, το Γαλλικό κράτος προσλαμβάνει Έλληνες ιατρούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας (Μarina Liakis).

m.liakis@riviere-consulting.com

0033 1 53 05 76 95

http://www.riviere-consulting.com/


Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με την εποχική γρίπη
Πέπμτη, 03.03.2011, 03:58am
Οργανικές θέσεις ειδικευόμενων στην Ιατρική της Εργασίας
Πέπμτη, 03.03.2011, 03:54am
Επιστολή προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύη με Θέμα: Οργανικές θέσεις ειδικευόμενων στην Ιατρική της Εργασίας.
www.iatrikiergasias.gr/upload/file/eter02feb2011metakinisiOrgThesewn.pdf
Επιστολή προς τον πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας Δρ. Α. Σερέτη
Δευτέρα, 02.14.2011, 11:05am
Θέμα: Κωδικοποίηση και Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων
Αθήνα, 01.11.2010
Προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος για το άρθρο 30
Παρασκευή, 02.11.2011, 02:53pm
Προτάσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος
για το άρθρο 30 του Σχεδίου Νόμου περί ΣΕΠΕ


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΙΕΠ
Σάβατο, 02.05.2011, 02:31am
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Το προτεινόμενο  άρθρο 30 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για Ιατρούς Εργασίας και Σύμβουλους Ασφάλειας της Εργασίας» που μέσω του Τύπου πληροφορηθήκαμε και όχι από την Υπεύθυνη Αρχή ως όφειλε να ενημερώσει και ζητήσει την άποψη του αρμόδιου επιστημονικού φορέα των Ειδικών Ιατρών Εργασίας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας και ασφάλειας στην εργασία στους εργαζόμενους της χώρας, οδηγεί σε σίγουρη υποβάθμιση των υπηρεσιών αυτών προς τους εργαζόμενους και την πλήρη απαξίωση αν όχι κατάργηση μιας Ιατρικής Ειδικότητας.

Επιπλέον περιέχει ασάφειες, αλληλοεπικαλύψεις, αυτοαναιρέσεις, αλλά και παραβιάσεις της ιατρικής δεοντολογίας, του ισχύοντος Νομοθετικού πλαισίου και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 30 «αυτοαναιρούνται» γιατί σύμφωνα με την προγενέστερη παρ. 1 του άρθρου 30, μόνο οι Ειδικοί Γιατροί εργασίας μπορούν να «ασκούν τα καθήκοντά τους σε όλη την ελληνική επικράτεια, χωρίς προηγούμενη άδεια των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων».

Η παρ. 2 του άρθρου 30 αντίκειται στην επιστημονική πρακτική και παραβιάζει την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία «περί Ιατρικών Ειδικοτήτων», γιατί απλά εξισώνει - ως προς την άσκηση καθηκόντων μιας Ιατρικής Ειδικότητας - τους Ειδικευμένους στη συγκεκριμένη ειδικότητα με τους αυτοδίδακτους ανειδίκευτους στην ειδικότητα αυτήν.

Από την παρ. 2 απουσιάζει ο κατάλογος των ειδικών γιατρών εργασίας και έτσι στο μοναδικό κατάλογο που θα υπάρχει θα περιλαμβάνονται διάφοροι άλλοι - πιθανώς καταξιωμένοι στις ειδικότητές τους - γιατροί, αλλά σαφώς άσχετοι με το αντικείμενο της ιατρικής της εργασίας και εντελώς ανεκπαίδευτοι.

Είναι απόλυτα σαφές ότι πρόκειται για υπαναχώρηση του Υπουργείου Εργασίας (με τις δηλώσεις του Ειδικού Γραμματέα του ΣΕΠΕ στις 11.07.2010) για δυο ξεχωριστούς καταλόγους γιατρών που δύνανται να ασκούν καθήκοντα γιατρού εργασίας, δηλαδή έναν που περιλαμβάνει τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας και έναν με όσους μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα γιατρού εργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικοί. Πρόκειται για υπαναχώρηση από τη σαφή του δήλωση πως στην παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας πρέπει να προηγούνται φυσικά οι Ειδικοί Ιατροί εργασίας έναντι των συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων. Το ζήτημα αυτό έχει επιστημονική διάσταση που εστιάζει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους και όχι συντεχνιακή χροιά.

Η παρ. 6 είναι προσβλητική για την επιστημονική αξιοπρέπεια του Ειδικού Ιατρού Εργασίας (αλλά και του Τεχνικού Ασφαλείας). Υπάρχει σαφής νομοθεσία, όταν και όπου δεν τηρείται το ωράριο εργασίας του ιατρού εργασίας είτε του τεχνικού ασφαλείας, οι επιθεωρητές είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν αυστηρά τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ίσχυαν εδώ και μία δεκαετία και πρόσφατα εξαγγέλθηκε νεώτερη διαδικασία τήρησής τους.

Τέλος, η καθημερινή καταχώρηση στοιχείων στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων και η καθημερινή συνυπογραφή του εργοδότη ότι έλαβε γνώση, μόνο ως γραφειοκρατική διαδικασία μπορεί να εκληφθεί και αφορά όσους ασκούν τα καθήκοντα ιατρικής της εργασίας με τουριστική προσέγγιση. Το βιβλίο υποδείξεων είναι ένα «πολιτειακό έγγραφο» και ότι γράφεται σε αυτό έχει ως στόχο την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων. Δεν είναι ένα καθημερινό απουσιολόγιο του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας (και του εργοδότη βεβαίως), ενώ ακυρώνει την ευελιξία της επικοινωνίας μέσω των προφορικών υποδείξεων που προβλέπονται και νομοθετικά.

Για όλα τα παραπάνω το άμεσο αίτημα των Ειδικών Ιατρών Εργασίας είναι η απόσυρση του άρθρου 30 και η αντικατάστασή του με τις προτάσεις που έχουν κατ’ επανάληψη κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς από την ΕΕΙΕΠ.

Αθήνα, 04.02.2011

Γιά το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος

Ο Πρόεδρος
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Ειδικός Ιατρός Εργασίας
Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ

Ο Γενικός Γραμματέας
Β. Δρακόπουλος
Ειδικός Ιατρός Εργασίας
Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
  » Επιστολή ΕΕΙΕΠ προς κ. ΛΟΒΕΡΔΟ
  » Δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχ. Κριτσωτάκη και του μέλους της Επιτροπής Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Στρατούλη
  » τιμές νέων φαρμάκων στην Ελληνική Αγορά
  » Ν. 3850/2010 - Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
  » Περιηγηθείτε στο νέο LINK: Chemistry is all around us
  » Θανατηφόρο ατύχημα στο χώρο του ΑΗΣ Μελίτης-Φλώρινα
  » Εργατικό ατύχημα στη Κοζάνη
  » Έλεγχος στην ΠΡΟΚΑΤ για τα τρία σοβαρά ατυχήματα
  » Νέο ΦΕΚ 3868 για τις εφημερείες και την ολοήμερη λειτουργια νοσοκομείων
  » ΔΕΣΜΕΥΣΗ TOY Δρ. M. ΧΑΛΑΡΗ ΓΙΑ ΣΑΦΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ