Ποιοί Είμαστε

σχετικά με την ειδικότητα και την ιστοσελίδα...
Πέπμτη, 06.03.2010, 09:13pm

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ)

 

            Η Ιατρική της Εργασίας είναι ένας κλάδος της Ιατρικής, που αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου υγείας. Το αντικείμενό της είναι η πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων της εργασίας στην ανθρώπινη υγεία, δηλαδή τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, αλλά και η θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση των πασχόντων. Παράλληλα στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και οικολογικών προβλημάτων, θεωρώντας  έτσι την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, αναπόσπαστο κομμάτι της Δημόσιας Υγείας. O διεπιστημονικός χαρακτήρας της, δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της ιατρικής και της βιολογίας αλλά επεκτείνεται επίσης στα πεδία της σύγχρονης τεχνολογίας, της οργάνωσης της εργασίας, της ψυχολογίας, της βιοχημείας, της οικολογίας, της κοινωνιολογίας και των οικονομικών επιστημών. Στην Ελλάδα  συστάθηκε ως μια από τις 35 ιατρικές ειδικότητες με το ΠΔ 213 που εκδόθηκε στις 16 Ιουνίου 1986, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του θεσμικού πλαισίου για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (Ν.1568).

            Ειδικός Ιατρός Εργασίας, σύμφωνα με τον νόμο, είναι ο ιατρός που κατόπιν τετραετούς ειδίκευσης στον τομέα αυτό, διαθέτει επίσημα τη ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.

            Η ιστοσελίδα αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μια διεπιστημονική πλατφόρμα επικοινωνίας, συνεργασίας  και ενημέρωσης, και αποτελεί μια προσπάθεια για την προαγωγή της Ιατρικής της Εργασίας στην Ελλάδα καθώς και την προαγωγή  υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας Ιατρικής της Εργασίας στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και  τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Μέσα από την ιστοσελίδα αυτή  είναι δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορίες για συνελεύσεις, σεμινάρια, ιατρικά συνέδρια,  εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, νομοθεσία, εξελίξεις στο χώρο της ειδικότητας, επικαιρότητα. Επιπλέον παρέχεται πρόσβαση σε επιστημονικές πηγές όπως βιβλιογραφία, σύνδεσμοι σε βάσεις δεδομένων, στατιστικά, νεότερα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα. Στόχος μας επίσης  είναι να καταγράφεται και να προβάλλεται το επιστημονικό έργο των μελών, ενώ είναι δυνατή και η ανάπτυξη απόψεων, η διαβούλευση των μελών σε ηλεκτρονικό επίπεδο, ή ακόμη και η απάντηση ερωτημάτων προς συναδέλφους, μέσα από το FORUM του site. Είναι επίσης διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή οι εκδόσεις της επιστημονικής εταιρίας, δηλαδή το περιοδικό  με  τίτλο «hυgeίa@εργασiα»   και η εφημερίδα «εργασiαυγεία». Μπορείτε επίσης να βρείτε όλα τα παλιά τεύχη του περιοδικού Ιατρική της Εργασίας, που εκδίδονταν μέχρι το 1992.

            Όλοι όσοι ασκούμε την ιατρική αυτή ειδικότητα μπορούμε και πρέπει να συγκροτήσουμε μια ισχυρή και αυτοδύναμη επιστημονική κοινότητα, που θα προβάλει την παρουσία της στο χώρο της ιατρικής κοινότητας, μέσα από τη δραστηριότητά και την επιστημονική παρουσία της. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με ατομικές προσπάθειες, αλλά μέσα από τη συγκρότηση ενός δικτύου ανθρώπων με κοινό υπόβαθρο, επιδιώξεις και προβληματισμούς σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν την ειδικότητά μας. Ας κάνουμε λοιπόν ευρεία χρήση αυτού του σύγχρονου εργαλείου και ας συμβάλουμε ο κάθε ένας ώστε να το πλουτίσουμε με τις γνώσεις την εμπειρία και την γνώμη μας. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο FORUM, και να μας στέλνετε τις γνώμες, τις υποδείξεις, τα κείμενα και τα επιστημονικά σας άρθρα προς ανάρτηση στο SITE στην διεύθυνση:   info@iatrikiergasias.gr

 


Θανασιάς Ευθύμιος

Σχεδιαστής και administrator της Ιστοσελίδας

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

 

 


Κωνσταντινίδης Θεόδωρος

Ειδικός Ιατρός Εργασίας

  Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.