Σύνδεσμοι


ΕΛΛΑΔΑ
  » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: www.ypakp.gr/
  » ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: www.yyka.gov.gr/
  » Ε.Σ.Δ.Υ: www.nsph.gr/default.aspx?page=home
  » ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε: www.elinyae.gr/el/index.jsp
  » Ε.Ο.Φ: drugsearch.eof.gr/drugsearch/faces/Index.jsp
  » facebook - Ιατροί εργασίας: www.facebook.com/#!/group.php?gid=231375616808
  » Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης: www.eefiap.gr/
  » ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ: www.keelpno.gr/
  » ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: iatroi-ergasias.gr/


ΕΥΡΩΠΗ
  » European Agency for Safety and Health at Work: osha.europa.eu/en
  » COSHH ESSENTIALS Easy steps to control health risks from chemicals.: www.coshh-essentials.org.uk/
  » UEMS Section of occupational medicine: www.uems-occupationalmedicine.org


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
  » Woeld Health Organization: www.who.int/en/
  » Occupational Hygiene learning: www.ohlearning.com/default.aspx
  » International Agency for Research on Cancer: www.iarc.fr/
  » Haz-Map: hazmap.nlm.nih.gov/
  » Agency for Toxic Substances and Disease Registry: www.atsdr.cdc.gov/dataresources.html
  » GESTIS-database: www.dguv.de/ifa/en/gestis/stoffdb/index.jsp
  » OSHA: www.osha.gov/html/a-z-index.html
  » US EPA: www.epa.gov/
  » Environtmental Health and Toxicology: sis.nlm.nih.gov/enviro.html
  » European Environment Agency: www.eea.europa.eu/
  » Asbestos Net: www.asbestos.net/
  » Medline - occupational Health: www.nlm.nih.gov/medlineplus/occupationalhealth.html#cat63
  » IOMSC: https://www.iomsc.net/news