ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας & Περιβάλλοντος
ΛΙΟΣΙΩΝ 143 & ΘΕΙΡΣΙΟΥ 6, Πλατεία Αττικής
ΤΚ 10445 11528
Τηλ. 2108200210
Τηλ. 2108200212
FAX 2108200222